sobota, 8 lutego 2014

,,Nasze tajne pismo"- szyfry

Na ostatniej przed feriami zbiórce, poznaliśmy pismo, znane każdemu harcerzowi w Polsce i na świecie. Poznaliśmy bowiem szyfry. Oto one:
1. GA-DE-RY-PO-LU-KI
2. PO-LI-TY-KA-RE-NU
3. MO-TY-LE-CU-DA-KI
4. KO-NI-EC-MA-TU-RY
5. (RAMOWY) czyli CZEKOLADKA
6. UŁAMKOWY (co z matematyką nie ma nic wspólnego)
 Dla tych których nie było na zbiórce przed i po feriach (na której to kontynuowaliśmy szyfry i zaczęliśmy rozpisywać sprawności) poradnik wkrótce na stronie :)
W poprzedni piątek (07.02.2014) poznaliśmy również system sprawności oraz rozpisaliśmy swoje pierwsze sprawność jednogwiazdkowe oraz zachęcaliśmy do kupienia mundurów :)
Każdy kto chce kupić mundur, może zobaczyć gotową listę zakupów na stronie 1 KDSH "WATAHA"
http://1kdshwataha.blogspot.com/p/dokumenty.html
(2. Lista zakupów 'mundurowych' + ceny)
Tymczasem zapraszamy do wspomożenia naszej drużyny!
  Przekazując 1% podatku na Hufiec Konstantynów z dopiskiem ,,1 Konstantynowska Drużyna Harcerska "MŁODE WILKI"
KRS 0000283814
Przekaż nam swój 1% ! :)

Za główne cele swojego działania ZHP uznaje:

1) stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka,
2) nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów,
3) upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni,
4) stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi,
5) upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą.

Kadra :)

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza